Onze eis: Een rechtvaardig klimaatbeleid met ruimte voor duurzame landbouw

De voedselcrisis en klimaatveranderingen gaan hand in hand. Ons huidig voedselsysteem is dan ook tegelijk de aanstoker en het slachtoffer van de opwarming van de aarde. Vandaag lijden al 45 miljoen mensen honger als direct gevolg van de effecten van klimaatverandering: droogte, overstromingen, extreme temperatuurschommelingen,...

Waarom veroorzaakt ons voedselsysteem problemen?

Meer dan één derde van alle broeikasgassen die door de mens uitgestoten wordt, is afkomstig van onze voedselproductie. Bossen kappen om extra plantages aan te leggen, de bemesting van gronden, het transport van voedsel naar onze supermarkten, verpakkingen produceren,... dat vreet enorme hoeveelheden energie en stoot heel veel schadelijke gassen uit. Dat heeft natuurlijk zijn effect op het klimaat.

Klimaatveranderingen zetten een mes op de keel van het Zuiden

Klimaatrampen vernietigen oogsten in de armste regio’s van de wereld. Stijgende temperaturen, watertekorten, droogtes en overstromingen doen opbrengsten dalen. Verwoestijning doet de beschikbare landbouwgronden wegsmelten. In de wereldzeeën daalt het visbestand door veranderende golfstromen. Kleine boeren in het Zuiden worden dus twee maal getroffen: ze ondervinden de meeste impact van de klimaatverandering en beschikken over de minste middelen om zich daar tegen te wapenen.

Wat kunnen we er tegen doen?

Als we zo blijven doorgaan, zullen de voedselprijzen tegen 2050 met 80% gestegen zijn en zullen zo’n 75 miljoen mensen honger lijden als direct gevolg van klimaatveranderingen. We hebben dus dringend een globaal, ambitieus, rechtvaardig en dwingend klimaatakkoord nodig dat de vicieuze cirkel doorbreekt door de uitstoot te verminderen en duurzame landbouw te stimuleren.

>> Lees meer over de link tussen voedsel & klimaat

>> Getuigenis: Peru: "Het klimaat is te droog. We verwachten een magere oogst."

Lees meer in het basisdossier
Campagne 2013 Steun 11.11.11 Zoek een soepactie

Blijf op de hoogte

inschrijven