Onze eis: Verzekerde toegang tot land en water voor iedereen

Privé-investeerders uit het Westen trekken naar het Zuiden en kopen er enorme stukken landbouwgrond op, of krijgen die van lokale overheden in bruikleen. Zo kunnen zij er exportgewassen op laten telen die vaak als grondstof dienen voor de productie van biobrandstoffen.

Is dat een probleem?

Investeren in landbouw in ontwikkelingslanden is een goeie zaak, zou je zo denken. Maar door deze vorm van ‘landroof’ worden kleine, lokale boeren van hun grond gedreven zonder enige vorm van inspraak. Zonder toegang tot land kunnen ze vaak niet genoeg voedsel produceren om te overleven. Bovendien is er veel water nodig voor de irrigatie van exportgewassen. Daardoor komt ook de vaak schaarse watervoorraad van kleine boeren in het Zuiden in het gedrang. Gevolg: armoede, honger en een onmenselijke situatie voor lokale boeren en landarbeiders.

Wat moet er anders?

Landroof aanpakken is niet makkelijk, want de verantwoordelijkheid ligt op verschillende niveaus. Eerst en vooral moeten overheden bindende richtlijnen opleggen aan investeerders. De lokale bevolking moet mee beslissingen kunnen nemen, kunnen meegenieten van de opbrengsten en toegang krijgen tot waardig werk en een inkomen. Investeringen moeten bovendien het milieu en natuurlijke rijkdommen respecteren en mogen de lokale voedselzekerheid en watervoorraden niet bedreigen.

Wat kan onze overheid doen?

België moet bij internationale instanties zoals de Wereldbank en de Europese Investeringsbank pleiten voor een sterke regulering van grootschalige landinvesteringen. Bovendien moet de overheid Belgische of in België gevestigde bedrijven controleren zodat ze de mensenrechten respecteren. Daarnaast moet het Belgisch Investeringsfonds voor Ontwikkelingslanden zelf het goede voorbeeld geven en de internationale afspraken in de praktijk brengen door initiatieven te steunen die het beheer van land en landrechten versterken.

>> Lees de meest gestelde vragen over landroof

>> Getuigenis: Plots was onze grond eigendom van de staat

Lees het dossier Landroof België
Campagne 2013 Steun 11.11.11 Zoek een soepactie

Blijf op de hoogte

inschrijven