Onze eis: De productie van biobrandstoffen mag niet concurreren met voedselproductie

Je hebt het zelf vast al gemerkt in het tankstation: brandstof wordt steeds duurder. Logisch, want de fossiele grondstoffen waarvan olie wordt gemaakt, raken stilaan uitgeput. Daarom nemen Europa, de USA en groeilanden als China en Brazilië maatregelen die de productie van biobrandstof stimuleren.

Dat is toch positief en goed voor het milieu?

Helemaal niet. Want biobrandstoffen zorgen niet voor een daling in de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien wordt het overgrote deel van de biobrandstoffen gemaakt van voedselgewassen zoals maïs, graan en soja. Daardoor is er dus veel meer vraag naar die gewassen en stijgen de voedselprijzen spectaculair. Vooral mensen in het Zuiden kunnen dus minder en minder voedsel kopen en lijden honger.

Enkele cijfers over biobrandstoffen:

  • Het land dat nodig is om de vraag naar biobrandstoffen te dekken, is voldoende om 127 miljoen mensen te voeden.
  • Het omploegen van de ‘koolstofreservoirs’ om te voldoen aan de Europese doelstelling voor biobrandstoffen, is even erg voor het leefmilieu als 26 miljoen wagens op Europese wegen.
  • Het Europese biobrandstofbeleid kan prijzen van oliehoudende zaden met 33%, van maïs met 22%, van suiker met 21% en van tarwe met 10% doen stijgen tegen 2020.
  • Om 1 tank van een zware auto te vullen met biobrandstof is een hoeveelheid graan nodig waarvan een mens 1 jaar kan leven (250 kg).

Wat kunnen we doen?

Europa moet zijn beleid rond hernieuwbare energie hervormen en enkele bindende sociale, ecologische en economische criteria hanteren die ervoor zorgen dat biobrandstoffen de mensenrechten en het recht op voedsel niet langer ondermijnen. Daarnaast moeten ook België en Vlaanderen werk maken van een mobiliteitsbeleid waarin ècht duurzame initiatieven zoals autodelen, het gebruik van openbaar vervoer, thuiswerk, wonen in de stad,... aangemoedigd worden.

>> Lees de meest gestelde vragen over biobrandstoffen

>> Getuigenis: "Amper genoeg eten voor onszelf"

Lees meer in het basisdossier
Campagne 2013 Steun 11.11.11 Zoek een soepactie

Blijf op de hoogte

inschrijven